Kablolar ve Konnektörler

Avitec; top halinde kablolar, hazır kablolar ve kablo sistemleri, radio/TV, sahne ve stüdyolar için konnektör panelleri, HD kamera kablo sistemleri ile audio, video, ışık, fiber optic, CAT network ve enerji için aksesuarlar temin eder.

Gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası birçok projeden edindiğimiz tecrübeye dayalı olarak, herbir multimedia disiplini için en iyi ürünleri tedarik etmekteyiz: top halinde kablolar, hazır kablolar ve kablo sistemleri, radio/TV, sahne ve stüdyolar için konnektör panelleri, HD kamera kablo sistemleri ve
• Audio
• Video
• Işık
• Fiber Optik
• CAT Network
• Enerji
için seçkin aksesuarlar.

Ayrıca, dünyanın bilinen en saygın üreticilerine ait audio, koaksiyel, enerji ve dairesel konnektörler, patch panel ve fiber optic bağlantı sistemlerini tedarik etmekteyiz.