Eksiksiz bir Proje Yönetim Hizmetleri Bütünü ile Projenin Başarısının Temin Edilmesi

Avitec’in büyük çaplı entegre sistemler alanında lider konumda bir tedarikçi olmasının ardında yatan nedenlerden biri de, büyük projeleri verimli bir şekilde yönetebilme becerimizdir. Proje yönetim ekibimiz çalışmalarını sözleşme kapsamında taahhüt etmekte olduğumuz sistemlerin tasarım, tedarik, kurulum, devreye alma ve işletme aşamalarının planlandığı şekilde, zamanında ve bütçeyi aşmadan gerçekleştirilmesini temin eden, kapsamlı ve derin tecrübesi ile yürütmektedir.

• İşlerin, kritik önem arz eden tarihlerde zamanında teslim edilebilmesi için zaman çizelgesinin hazırlanması,

• Müşterinin belirlediği hususlara uyum için sistem tasarımının yönetimi,

• Ürünlerin imalatının takibi,

• Teslimatların belirlenen tarihlerde gerçekleşmesi için ürün sevkiyatının koordine edilmesi,

• Alınacak izinler, proje çizelgesine uyulması, iş mahalli emniyet programları, kurulum denetimi, operatör eğitimi ve dökümantasyonu ile bakım eğitimi ve dökümantasyonu konuları da dahil olmak üzere işin yerinde yönetimi,

• Kontrol listesinin, işin tamamlanması için gereken çizelgenin, ilave bakım/hizmet planının hazırlanması da dahil olmak üzere, proje kabul süreci.