Sağlık

Avitec; hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında izleme merkezleri, eğitim tesisleri, video ve audio konferans sistemleri ile dijital bilgilendirme (digital signage) sistemleri gibi görsel ve işitsel interaktif sistemler kurar.Tıbbi ve sağlık hizmetleri merkezlerinin ekseriyetle ihtisas gerektiren, özel görsel ve işitsel ihtiyaçları bulunmaktadır. İnteraktif eğitim ve öğrenim laboratuvarları ile açık öğrenim, Avitec’in gerekli uzmanlık bilgi ve deneyimini devreye sokabileceği alanlardan bazılarıdır.

• İzleme Merkezleri
• Eğitim Tesisleri
• Veri Kayıt ve Uzaktan Danışmanlık
• Video ve Veri Akışı
• Veri ve Belge Saklama/Depolama
• Video ve Audio Konferans
• Dijital Bilgilendirme Sistemleri